In Search of Future
In Search of Future

In Search of Future

Tác giả: HoloWriters
Đánh giá: 3.0/5 từ 18 lượt. Đánh giá của bạn?
23 Số chương 7187 Lượt đọc Đang tải trạng thái sê-ri

Giới thiệu

Writer: DiegoC. Nội dung: Hỗn loạn Không gian Thời gian Thiên nhiên Lịch sử và Hy vọng. Các khái niệm ấy đại diện cho Hội đồng - những vị thần tối cao nắm giữ vai trò bảo vệ trật tự của đa vũ trụ này, những thực tể toàn năng độc nhất cùng bắt tay nhau cai quản nền móng của thực tại, của quy tắc. Nhân loại quỳ gối, tôn thờ họ; các ma thần tôn trọng, nhún nhường, yên vị ngâm mình dưới bầu trời, dưới quyền lực mà Hội đồng nắm giữ. Nhưng sẽ ra sao, nếu bầu trời trên cao kia chỉ là một lời dối trá? Với lời thề sẽ tận diệt Hội đồng tới gốc rễ, đây là câu chuyện về một Amelia trong vô số Amelia khác từ những dòng thời gian khác nhau, và chặng đường kiến tạo tương lai cho chính mình dưới bầu trời mờ mịt, đui mù và giả tạo. Bìa: https://twitter.com/YinYonYun/status/1426951274616954884