Đan sư trở về - Xa thượng Thiên Sơn
Đan sư trở về - Xa thượng Thiên Sơn

Đan sư trở về - Xa thượng Thiên Sơn

Tác giả: Vua hố =v=
Đánh giá: 3.0/5 từ 2 lượt. Đánh giá của bạn?
2 Số chương 7792 Lượt đọc Đang tải trạng thái sê-ri

Giới thiệu

Mặc dù hắn có thể luyện chế này thế gian tối hiếm quý đan dược, Nhưng không cách nào phỏng đoán khó lường lòng người. Thương hắn nhục hắn phụ hắn , Hắn lại trở về rồi. Lúc này đây, hắn sẽ không đơn giản lại đi. Bài này chủ thụ, 1V1, ôn hòa tiến tới thụ VS bạo lực ngạo kiều công, nhân vật chính trùng sinh báo thù, không mừng chớ nhập. Thể loại: Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Y Ninh, Việt Trọng Uyên ┃ phối hợp diễn: Nghiêm Ngự, vô nhai ┃ mặt khác: